top of page

Svårt att ta sig in på arbetsmarknaden


Vilka är trösklarna för den som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden? Det är flera faktorer givetvis, vi kan rabbla dussintals. Men vår samlade erfarenhet summerar det så här.


Den som stått utanför arbetsmarknaden under en längre tid, oavsett arbetslivserfarenhet, utbildning och kompetenser, tappar tron på att de har en plats på arbetsmarknaden. De har svårt att se sig själva i ett sammanhang med arbetsuppgifter, kollegor och verksamheter med förväntningar och prestationer som där hör till. Självbilden förändras och den egna upplevelsen av anställningsbarhet suddas ut. Det blir med tiden obekvämt, obehagligt och rent av läskigt att tacka ja till en anställning. Rädslan blir det största hindret.


Hur kan då vi på Jobblyftet som arbetsmarknadsaktör specialiserade på jobbcoaching ta oss an den arbetssökande och vända den nedåtgående spiralen?


Teorierna är många, arbetssätten flera och den faktiska verksamheten en. Genom arbetsmarknadstjänsten Rusta och matcha har vi möjlighet att långsiktigt arbeta med den arbetssökande genom jobbcoachingprogram där uppdraget från Arbetsförmedlingen är tydligt. Individen ska stå i fokus genom att en individuell utvecklingsplan ska upprättas och följas upp. Bra tycker vi!


Vårt främsta verktyg är att bygga relationer. Jobbcoacherna på Jobblyftet bygger genom samtal, kartläggning och workshops goda relationer med deltagarna i programmet. Grunden för att kunna göra impact är förtroende, vilket kräver engagemang och intresse för individen. Det är sedan tidigare känt att den som känner sig sedd och uppskattad presterar bättre, det gäller även för den som är arbetssökande på heltid. Prestationen ligger i att skriva ansökningshandlingar, nätverka, kontakta arbetsgivare och gå på anställningsintervjuer.


Genom Rusta och matcha ges Jobblyftet utrymme att på individnivå bekräfta, uppmuntra och pusha den arbetssökande för att sudda ut den förändrade självbilden och successivt bygga upp självuppfattningen om anställningsbarhet.


Målet är att motivation och längtan efter att få vara med och tillföra något på en arbetsplats ska väga mer än rädslan av att inte duga till.


Vill du höra mer om hur vi arbetar eller kanske dela med dig av dina erfarenheter? Maila oss på hej@jobblyftet.se!

Comments


bottom of page