top of page

Jobblyftet fyller 1 år!


I maj 2020 tog vi emot vår första deltagare. Sedan dess känns det som att hur mycket som helst har hänt. Jobblyftets VD Malin Gadeborg bloggar om ett väldigt händelserikt första år.


När vi sent förra våren tog emot vår första deltagare hade pandemin redan slagit hårt mot den svenska arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingens statistik visar att 42 400 personer varslades om uppsägning bara i mars, och under krisen steg antalet personer som varit arbetslösa i mer än tolv månader till rekordhöga 180 000 personer.Trots dessa dystra siffror har vi på Jobblyftet haft glädjen att hjälpa så många deltagare att få in en fot på arbetsmarknaden, eller påbörja studier. Hela 62% av våra deltagare har under året börjat studera eller arbeta — av dessa stod 7 av 10 långt ifrån arbetsmarknaden när de började insatsen.


Genom personlig coachning goda kontakter med arbetsgivare har vi lyckats med matchningar som varit bra för alla parter.


Sedan starten har vi växt från 2 till 8 personer. Det är roligt och inspirerande att se hur ett team med engagerade kollegor genererar bra resultat!


I höst sker ett skifte från tjänsten Stöd och matchning till Rusta och matcha, vilket kommer innebära nya förutsättningar för Jobblyftet. Vi fortsätter välkomna arbetssökande till oss!

Comments


bottom of page