top of page

Hur kan rekrytering bli mer inkluderande?

En inkluderande rekryteringsprocess är en som ger alla kandidater, oavsett bakgrund eller erfarenhet, en rättvis chans att få jobbet. På Jobblyftet strävar vi efter inkludering och mångfald i alla steg för att skapa en så rättvis och inkluderande rekryteringsprocess som möjligt för våra kunder och kandidater.


Här är några tips på hur du kan göra din rekrytering mer inkluderande.


Annonsering

En inkluderande rekryteringsprocess börjar med att utforma en annons som är öppen för alla. Använd neutrala termer och undvik att använda könsspecifika eller åldersbestämda språk. Se till att annonsen är lätt att förstå och att den innehåller all relevant information om tjänsten.


Granska ansökningar

inkluderande intervjuprocess

När du granskar ansökningar, se till att du fokuserar på kompetens och erfarenhet. Undvik att göra diskriminerande antaganden baserat på kandidaternas namn, adress eller andra personliga egenskaper.Intervjuer

inkluderande intervjuer

Intervjuprocessen är en viktig del av rekryteringen. Se till att du skapar en positiv och inkluderande atmosfär för alla kandidater. Var förberedd på att svara på frågor om företagets mångfalds- och inkluderingsarbete.
Välja kandidat

inkluderande urvalsprocess

När du fattar ett beslut om vem som ska få jobbet, se till att du överväger alla kandidater på ett objektivt sätt. Använd en bedömningsskala eller andra verktyg som kan hjälpa dig att fatta ett rättvist beslut.


En inkluderande rekryteringsprocess är viktig för att skapa en mer jämlik arbetsmarknad. Genom att följa dessa tips kan du bidra till att göra rekryteringsprocessen mer rättvis och öppen för alla.


Jobblyftet som stöd i rekryteringsprocessen

Om du vill ta hjälp med att göra er rekryteringsprocess mer inkluderande, kan Jobblyftet stötta er i arbetet med allt ifrån annonsering till kandidaturvalet. Ta kontakt med vår rekryteringsansvarig Mikaela Magnusson för ett samtal om hur vi kan hjälpa er!

Comments


bottom of page