top of page

Jobblyftet får högsta betyg för tjänsten rusta och matcha!

Glädjande besked från Arbetsförmedlingen om att Jobblyftet får fyra stjärnor i betyg för vårat matchningsarbete i tjänsten kundval rusta och matcha (KROM)! ⭐⭐⭐⭐


Arbetsförmedlingen har en betygsmodell för att ge deltagarna i rusta och matcha möjlighet att göra ett välgrundat val av leverantör. Betygen ger en bild av hur leverantörerna lyckats med att stötta deltagare till arbete eller studier. Värderingen av leverantörernas prestation bygger på en bedömning av deltagarnas avstånd till arbetsmarknaden, och om dessa deltagare har fått ett arbete eller gått till utbildning.


Att Jobblyftet får högsta betyg, det vill säga fyra stjärnor, betyder att vi har lyckats bäst med att stötta deltagarna till jobb eller studier.


Jobblyftet får fyra stjärnor för tjänsten rusta och matcha

Comments


bottom of page